Vrtoglavica, nesvestica, kriza svesti

Vrtoglavica, nesvestica, kriza svesti

Vrtoglavica, nesvestica, kriza svesti-simptomi

Vrtoglavica ili nesvetica je relativno česta tegoba kod starije populacije (60%). Pacijenti osećaju da se „soba okreće oko glave“ ili da će izgubiti svest. Dešava se često pri promeni položaja tela, nekad je izrazito neprijatana, i najčešće nije uzrokovana poremećajima ritma srca. Kod ljudi starijih od 65 godina javlja se kao simptom ortostatske ili posturalne hipotenzije, kada može doći i do potpunog gubitka svesti. Ortostatska hipotenzija je u tim slučajevima posledica starenja mehanizama koji održavaju krvni pritisak stabilan prilikom uspravljanja iz sedećeg ili ležećeg položaja kada se, pod silom zemljine teže, krv raspodeljuje u donje ekstremitete i tada dolazi do naglog pada krvnog prtiska za više od 10 mmHg

Nesvestica može da nastane i prilikom hoda po ravnom. Manifestuje se kao kratkotrajno „zanošenje“ ili osećaj propadanja, bez potpunog gubitka svesti. Takvi simptomi su najčešće izazvani poremećajima ritma srca-usporen rad ili pauze u radu srca

Kriza svesti nije redak niti bezazlen zdravstveni problem, i uvek je signal da se javite svome lekaru. Ugalvnom traje kratko i spontano se završava. U zavisnosti od okolnosti može doći i do ozbiljnog povređivanja.  Može biti kardiološkog, neurološkog ili vaskularnog uzroka. Ređe su krize sveti uzrokovane nekim metaboličkim poremećajima i tada su deo kompleksine kliničke slike

Kardiološki uzroci vrtoglavica i kriza svesti

Ukoliko je uzrok vrtoglavice, nesvetice ili krize sveti kardiološko oboljenje, tada najčešće imamo dva moguća uzroka:

Zastoj u radu srca, takozvane pauze, nastaju zbog pauza u električnoj aktivnosti, koje, ako traju dovoljno dugo, uzrokuju krize (gubitak) svesti. Zbog izostanka električne stimulacije srca od nekoliko sekundi, prestaje i rad srca kao pumpe i dolazi do prestanka napajanja mozga. Tako nastaje  izrazita hipoksiju (manjak kiseonika) mozga i dolazi do gubitka svesti. Kraći zastoj u radu srca izaziva vrtoglavice i nesvestice prilikom po ravnom. Takav pacijent primećuje da ga na trenutak “zanosi” pri hodu i ima potrebu da se za nešto pridrži. Vrtoglavica najčešće kratko traje, ali u određenim okolnostima (usled pada ili gubitka svesti u saobraćaju) može i ona dovesti do povređivanja.

Kada zastoj u radu srca traje duže (30-tak sekundi ili duže) može uzrokovati simptome epilepsije ili druge neurološke simptome. Nije retko da se takvi pacijenti, ukoliko se ne odradi i kardiološka dijagnostika, duži niz godina leče kao neurološki pacijenti.

Izrazito ubrzan rad srca je drugi potencijalni uzrok gubitka svesti, kome može prethoditi nesvetica i vrtoglavica, a uzrokuju ga komorska tahikardija ili komorska fibrilacija. Ove aritmije uglavnom nastaju kao komplikacija različitih oboljenja srca, kao što su infarkt srca, angina pektoris, srčana slabost, različite kardiomiopatije (hipertrofična, dilatativna, aritmogena displazija desne komore). Ovi poremećaji ritma srca su i uzrok naprasne srčane smrti. Prema usvojenim preporukama kod ovih aritmija (komorska tahikardija ili komorska fibrilacija) se ugrađuje posebna vrsta pejsmejkera, kardioverter defibrilatori, koji tahikardije prekidaju elektrošokom, i sprečavaju naprasnu srčana smrt.

Dijagnostičke procedure

Dijagnostika vrtoglavice i kriza svesti je multidisciplinarna i obuhvata dijagnostiku i pregled kardiologa, neurologa i dopler krnih sudova vrata koji ishranjuju mozak. U našoj ordinaciji pacijentima pružamo kompletnu dijagnostiku i predlog lečenja vrtoglavica.

Pored samog kardiološkog pregleda,  neophodno je uraditi ultrazvuk srca i Holter EKG – snimanje ritma srca 24 sata. Praćenje ritma srca 24 sata povećava verovatnoću da se aritmija koja je uzrok nesvetice ili gubitka svesti, razotkrije. Nakon uspostavljanja dijagnoze daje se i predlog daljeg lečenja.

Pregled neurologa isključuje neurološki uzrok vrtoglavice (kao što je benigni pozicioni vertigo) i gubitka svesti (epilepsija).

Vaskularni dopler je ultrazvučno simanje krvnih sudova vrata koje razotkriva suženje karotida (arterije carotis). Ovi krvni sudovi ishranjuju mozak. i njihovo suženje može da uzrokuje vrtoglavice i nesvetice pri promeni položaja glave.