Vrtoglavica, nesvestica, kriza svesti

Vrtoglavica, nesvestica, kriza svesti

Vrtoglavica je relativno česta tegoba kod starije populacije, izrazito neprijatana, i najčešće nije uzrokovana poremećajima ritma srca. Gubitak svesti nije redak, a najčešće niti bezazlen zdravstveni problem. Dijagnostika vrtoglavice je multidisciplinarna i obuhvata dijagnostiku i pregled kardiologa, neurologa i dopler krnih sudova vrata koji ishranjuju mozak. U našoj ordinaciji pacijentima pružamo kompletnu dijagnostiku i predlog lečenja vrtoglavica.

Uzroci vrtoglavica i gubitka svesti

Ukoliko je uzrok vrtoglavice (nesvestice) kardiološko oboljenje, tada najčešće imamo dva moguća uzroka:

Zastoj u radu srca, takozvane pauze u električnoj aktivnosti, koje, ako traju dovoljno dugo, uzrokuju vrtoglavice, a kraće izazivaju vrtoglavice i nesvestice naročito pri hodu po ravnom. Takav pacijent primećuje da ga na trenutak “zanosi” pri hodu i ima potrebu da se za nešto pridrži.Vrtoglavica najčešće kratko traje, i jedina stvarna opasnost je od povređivanja (usled pada ili gubitka svesti u saobraćaju). Vrtoglavice mogu da nastanu i kada je ritam srca usporen, a pri nagloj promeni položaja glave ili celog tela.

Kada zastoj u radu srca traje duže (10-tak sekundi ili duže) može uzrokovati simptome epilepsije i nije retko da se takvi pacijenti prvo i leče kod neurologa zbog epilepsije ukoliko se ne uradi kardiološka dijagnostika.

Izrazito brz rad srca je drugi potencijalni uzrok gubitka svesti, kome može prethoditi nesvetica i vrtoglavica, i uzrokuju ga komorska tahikardija ili komorska fibrilacija. U tim stanjima uglavnom je u osnovi neko od oboljenja srca, kao što je preležan infarkt srca ili angina pektoris, srčana slabost, kardiomiopatije različitog uzroka (hipertrofična kardiomiopatija, dilatativna, aritmogena displazija desne komore).

Ovi poremećaji ritma srca su i uzrok naprasne srčane smrti. Prema usvojenim preporukama kod ovih oboljenja (komorska tahikardija ili komorska fibrilacija) se ugrađuje određena vrsta pejsmejkera, kardioverter defibrilatori, koji tahikardije prekidaju elektrošokom, ili antitahikardnim pejsingom i sprečavaju naprasnu srčana smrt.

Dijagnostičke procedure kod vrtoglavica i kriza svesti

Pored samog kardiološkog pregleda, Holter EKG je neophodno snimanje ritma srca 24 sata radi isključivanja (ili određivanja) kardiološkog uzroka ovih tegoba.

Pregled neurologa isključuje neurološki uzrok vrtoglavice (kao što je benigni pozicioni vertigo) i gubitka svesti (nekad su kardiološki pacijenti pogrešno lečeni pod dijagnozom epilepsije).

Vaskularni dopler identifikuje suženje karotida (arterije carotis), krvni sudovi koji ishranjuju mozak, i mogu biti uzrokom vrtoglavica pri promeni položaja glave, nesvetica i gubitka svesti.