Multiplate test

Multiplate (multipljet) agregometarija je neophodan test u praćenju kardiovaskularnih bolesnika koji u terapiji imaju sledeće lekove: acetilsalicilna kiselina (Aspirin, Andol, Midol, Cardiopirin i dr.) i tienopiridine (Plavix, Brilique, Clopidix, Zyllt, Clopigal, Ticlodix,). Koristi se radi procene funkcije trombocita (krvnih pločica), u cilju  kontrole ove terapije (inhibicija agregacije trombocita) i prilagođavanje terapije pojedinačnom pacijentu. Ova analiza, […]

Read More…

Ultrazvuk krvnih sudova i mekih tkiva

Ultrazvuk krvnih sudova Ovaj pregled je neinvazivna bezbolna dijagnostička metoda kojom se meri protok krvnih sudova vrata, ruku ili nogu, registruju suženja na arterijskum krvnim sudovima, proširenja istih (aneurizme) ili postojanje tromboze ili proširenja u venskim krvnim sudovima. Ultrazvučni pregled mekih tkiva Ultrazvučna eksploracija mekih tkiva linearnom sondom omogućava pregled mekih tkiva vrata, pazušne jame […]

Read More…

Kontrola pejsmejkera

Kontrole pejsmejkera podrazumevaju praćenje elektronskih parametara pejsmejkera i elektroda, njihovo pravilno funkcionisanje, adekvatno programiranje pejsmejkera, kao i adaptaciju programiranih parametara na osnovu nalaza pri svakoj kontroli. U zavisnosti od nalaza i eventualno detektovanih novih poremećaja ritma, pacijentima se koriguje medikamentna terapija i predlaže, ako je potrebno, dalje lečenje. Kontrole se vrše odgovarajućim programatorima, uz praćenje […]

Read More…

Procena za ugradnju pejsmejkera

Procena za ugradnju pejsmejkera podrazumeva ekspertsko mišljenje o potrebi za ugradnjom pejsmejkera u zavisnosti od osnovnog uzroka poremećaja ritma srca. Odluka o ugradnji pejsmejkera zahteva kompleksan pristup uz razmatranje tegoba pacijenta, primenjenu terapiju, i nalaze prilikom neke od dijagnostičkih procedura (ultrazvuk srca, holter EKG, TILT test). Takođe se ova odluka donosi i u svetlu prethodnih […]

Read More…

Ugradnja implantabilnih loop recordera (ILR)

Implantabilini loop recorderi su mali uređaji koji služe za diferencijalnu dijagnostiku ponavljanih kriza svesti (gubitak svesti) čiji uzrok nije otkriven standardnim multidisciplinarnim pristupom. Ugrađuje se u lokalnoj anesteziji, ispod kože, uz levu ivicu grudne kosti, uz mogućnost praćenja posebnim uređajima, tzv programatorima, u periodu i do 3 godine. Nakon dijagnostikovanja uzroka krize svesti, ILR se […]

Read More…

Dijagnostika i terapija kriza svesti

Gubitak svesti nije redak, a najčešće niti bezazlen zdravstveni problem. Dijagnostika krize svesti je multidisciplinarna i obuhvata dijagnostiku i pregled kardiologa, neurologa i dopler krnih sudova vrata koji ishranjuju mozak. U našoj ordinaciji pacijentima pružamo kompletnu dijagnostiku i predlog lečenja kriza svesti. Ukoliko je uzrok gubitka svesti kardiološko oboljenje tada najčešće imamo dva moguća uzroka: […]

Read More…

Dijagnostika i terapija poremećaja ritma srca

Poremecaji ritma srca su široko i kompleksno polje u kardiologiji. U našoj ordinaciji pacijentima se pruža mogućnost dijagnostike i terapije svih tipova poremećaja ritma srca u kombinaciji dijagnostičke opreme poslednje generacije i višedecenijskog iskustva u oblasti aritmologije. Predložena terapija može biti medikamentna ili invazivna u zavisnosti od tipa i uzroka poremećaja ritma (ugradnja različitih tipova […]

Read More…

Procena rezerve koronarnog protoka (CFR)

Koncept procene rezerve koronarnog protoka CFR (brzine protoka kroz krvne sudove koji hrane srce) se zasniva na odnosu te brzine u miru i pri maksimalno proširenim krvnim sudovima primenom leka adenozina. Najčešće se koristi radi utvrđivanja hemodinamskog značaja graničnih suženja na krvnim sudovima srca uočenih tokom koronarografije, kao i praćenje bolesnika nakon ugradnje stenta u […]

Read More…