Kardiološki pregled

kardioloski pregled

Kardiološki pregled je prvi i najznačajniji korak u utvrđivanju (dijagnostici) i praćenju kardioloških oboljenja.

Kardiolog utvrđuje da li tegobe kao što su bol u grudima, kratak dah ili nedostatak vazduha, nesvestica, gubitak svesti, osećaj preskakanja u grudima, nastaju od  oboljenja srca.

Osim primarne dijagnostike oboljenja srca, kardiolog pregledom prati pacijente sa već poznatim bolestima srca kao što su visok pritisak, angina pectoris, srčana slabost, stanja posle preležanog infarkta srca ili operacija kao što su by pass ili zamena srčanih zalistaka.

Kardiološki pregled započinje razgovorom sa pacijentom tokom kojeg se dobijaju podaci o vrsti, karakteru i trajanju tegoba, o životnim navikama pacijenta, pridruženim bolestima, terapiji koju uzima. Potom se pristupa pregledu, auskultaciji, tj. slušanju slušalicama, rada srca i pluća, merenje krvnog pritiska, kao i dopunski pregled drugih organa u zavisnosti od tegoba.

Rutinski deo kardiološkog pregleda je i snimanje EKG-a.

Nakon pregleda lekar propisuje ili koriguje terapiju, ili predlaže dodatne dijagnostičke procedure.