Korona virus i srce

Korona virus i srce

Mehanizam oštećenja srca

Smatra se da korona virus ne oštećuje srčani mišić direktnim dejstvom virusa, već prenaglašenom reakcijom imunog sistema koja uzrokuje teže oblike COVID infekcije. Tom prilikom su oštećeni i drugi organski sistemi.

Oštećenje srca je označeno kao mioperikarditis (upala srčanog mišića i maramice), koji se manifestuje bolom u grudima koji se najčešće pojačava sa udahom, prati ga izrazita slabost, malaksalost, često i osećaj nedostatka vazduha. Dijagnoza se postavlja ehokardiografskim pregledom, laboratorijskim analizama (povišeni zapaljenski parameri, troponin, keratin kinaza), retko je potrebno da se uredi magnetno snimanje srca.

Oštećenje srca kod lakših oblika COVID infekcije

Kod ambulantnog oblika COVID infekcije učestalost oštećenja srca korona virusom je izuzetno mala. U period od tri meseca nakon akutne faze COVID infekcije često se oseća zamaranje, ubrzan rad srca, kratak dah. Ove tegobe se u najvećem broju slučajeva spontano povlače. Kardiološkim i ehokardiogarfskim pregledom se isključije kardiološki uzrok ovih simptoma. Ponekad je potrebno uvesti terapiju radi olakšanja tegoba.

Oštećenje srca kod teših oblika COVID infekcije

Kod teških oblika COVID infekcije može biti oštećen i srčani mišić. Mehnizam oštećenja je kompleksan, i najčešće uzrokovan mnogim medijatorima zapaljenske reakcije. Dijagnoza se postavlja kardiološkim i ehokardiografskim pregledom, kao i potrebnim laboratorijskim analizama, a terapija određuje prema svakom pojedinačnom slučaju. Najveći broj ovih komplikacija se povlači sa produženim antiupalnim lečenjem COVID infekcije. Posledice su retke.

COVID i hronične kardiološke bolesti

Posebnu kategoriju čine bolesnici sa već postojećim kardiološkim oboljenjem koje može da se pogorša ili dodatno iskomplikuje u COVID infekciji. Različite aritmije su najčešće komplikacije, mada se sreće i pogoršanje osnovne bolesti (kardiomiopatije na primer). Nakon oporavka od akutne faze bolesti, infekcije, potrebno je da se ovi bolesnici jave svom kardiologu radi sagledavanja stanja i eventualne korekcije terapije.

COVID i aktivno bavljenje sportom

Ovo je posebna grupa pacijenata koji se nakon oporavka od COVID infekcije ispituju u cilju bezbednog povratka u sportske aktivnosti. Kod njih se radi kompletan kardiološki pregled koji obuhvata ehokardiografiju, Holter EKG (radi dijagnostike eventualnih poremećaja ritma) i test fizičkim opterećenjem.