Holter EKG

Dijagnostička metoda za snimanje EKG a u dužem vremenskom periodu, 24h do 7 dana. Koristi se za diferencijalnu dijagnostiku ražličitih poremećaja ritma srca, kako ubrzanog tako i uporenog, osećaja preskakanja srca, za dijagnostiku ubrzanog zamaranja, kao i gubitaka svesti.

O aparatu

SCHILLER Medilog DARWIN 2

EKG Holter sistem SHILLER Medilog DARWIN2 poslednje generacije visokorezolutivnih rekordera. Preciznost detekcije srčanih udara, koja je klinički dokazana, je 99.9%. Svi snimljeni kanali se analiziraju, i sve episode šuma se automatski isključuju čime se olakšava automatsko čitanje i štedi vreme u generisanju konačnog izveštaja.