Holter EKG

Dijagnostička metoda za snimanje EKG-a u dužem vremenskom periodu, 24h do 7 dana. Holter EKG se koristi  za diferencijalnu dijagnostiku ražličitih poremećaja ritma srca, kako ubrzanog rada srca, tako i usporenog rada srca, osećaja preskakanja srca, aritmija, za dijagnostiku zamaranja, kao i gubitaka svesti koji mogu da nastanu zbog zastoja u radu srca od nekoliko sekundi, ali i zbog izrazito ubrzanog rada srca. Tada Holter EKG služi za otkrivanje nekog od oboljenja srca kao što je koronarna bolest ili kardiomiopatija.

Holter EKG može ukazati na različita oboljenja sprovodnog električnog  sistema srca, i ukazati na potencijalnu metodu lečenja (kao što je ugradnja pejsmejkera ili procedure radiofrekventne ablacije).

O aparatu

SCHILLER Medilog DARWIN 2

EKG Holter sistem SHILLER Medilog DARWIN2 poslednje generacije visokorezolutivnih rekordera. Preciznost detekcije srčanih udara, koja je klinički dokazana, je 99.9%. Svi snimljeni kanali se analiziraju, i sve episode šuma se automatski isključuju čime se olakšava automatsko čitanje i štedi vreme u generisanju konačnog izveštaja.