Elektrokardiografja (EKG)

Standarna dijagnostička procedura, otkriva različite poremećaje srčanog ritma, nedovoljnu ishranjenost srčanog mišića, akutni kao i raniji infarkt miokarda, može da ukaže na postojanje kardiomiopatije.