Farmakološki test opterećenjem (dobutaminski stres eho)

Intravenskom primenom leka (dobutamin) stimuliše se snaga srčane kontrakcije i srčane frekvence, (dobutaminski stres eho srca), čime se praktično simulira situacija povećane potrebe srčanog mišića za kiseonikom kao kod fizičkog opterećenja. Doza dobutamina se postepeno povećava. Tokom  dobutaminskog stres testa, pored ehokardiografskog pregleda srca (ultrazvuk srca)  pre, tokom i na maksimalnoj dozi dobutamina, kontinuirano se […]

Read More…

Ergometrija-Test opterećenja srca – STRES EHO test

Ergometrija- test opterećenja srca opterećenjem

Ergometrija, test opterećenja srca: Test opterećenja srca, ergometrija, sve su sinonimi za dijagnostičku proceduru koja ima veliki značaj u kardiologiji. Ovaj test je nezaobilazan u dijagnostici bola u grudima (angina pektoris). Neophodan je i kod praćenja pacijenata koji su preležali infarkt srca. Posebno je značajan kod pacijenata kojima je ugrađen stent u krvne sudove srca […]

Read More…

Holter EKG

Dijagnostička metoda za snimanje EKG-a u dužem vremenskom periodu, 24h do 7 dana. Holter EKG se koristi  za diferencijalnu dijagnostiku ražličitih poremećaja ritma srca, kako ubrzanog rada srca, tako i usporenog rada srca, osećaja preskakanja srca, aritmija, za dijagnostiku zamaranja, kao i gubitaka svesti koji mogu da nastanu zbog zastoja u radu srca od nekoliko […]

Read More…

EKG (Elektrokardiografija)

EKG

Šta je EKG (elektrokardiografija)? EKG ili Elektrokardiografija je grafički prikaz/zapis procesa snimanja malih električnih struja na koži koje potiču od električne aktivnosti srčanog mišića, u vremenskom periodu. Ova  dijagnostička procedura je nezaobilazna tokom rutinskog kardiološkog pregleda. Standardni dvanaestokanalni EKG se dobija zapisom sa deset elektroda: četri na ekstremitetima i šest na grudnom košu na određenim […]

Read More…

Kardiološki pregled

kardioloski pregled

Šta podrazumeva kardiološki pregled: Kardiološki pregled je skup dijagnostičkih metoda kojim se utvrđuje da li je tegoba pacijenta uzrokovana oboljenjem srca. Sastoji se od anamneze (razgovor o tegobama i ranije bolesti, uvid u dokumentaciju), pregleda, EKG-a, merenja pritiska. U slučaju potrebe može se proširiti dodatnim dijagnostičkim metodama kao što su ultrazvuk srca, Holter EKG, test […]

Read More…