Farmakološki test opterećenjem (dobutaminski stres eho)

Intravenskom primenom leka (dobutamin) stimuliše se snaga srčane kontrakcije i srčane frekvence, (dobutaminski stres eho srca), čime se praktično simulira situacija povećane potrebe srčanog mišića za kiseonikom kao kod fizičkog opterećenja. Doza dobutamina se postepeno povećava. Tokom  dobutaminskog stres testa, pored ehokardiografskog pregleda srca (ultrazvuk srca)  pre, tokom i na maksimalnoj dozi dobutamina, kontinuirano se […]

Read More…

Test fizičkim opterećenjem sa ehokardiografijom

Test fizičkim opterećenjem

Test fizičkim opterećenjem (Ergometrija) Test fizičkim opterećenjem (ergometrija) je dijagnostička metoda koja u najširem smislu služi za diferencijanu dijagnostiku bolova u grudima. Test opterećenjem je neinvazivan, sa visokom preciznošću u dijagnostikovanju angine pektoris. Koristi se za praćenje pacijenata nakon preležanog infarkta srca, nakon ugrađenog stenta ili by pass (bajpas) operacije, Primenjuje se i  za procenu […]

Read More…

Holter EKG

Dijagnostička metoda za snimanje EKG-a u dužem vremenskom periodu, 24h do 7 dana. Holter EKG se koristi  za diferencijalnu dijagnostiku ražličitih poremećaja ritma srca, kako ubrzanog rada srca, tako i usporenog rada srca, osećaja preskakanja srca, aritmija, za dijagnostiku zamaranja, kao i gubitaka svesti koji mogu da nastanu zbog zastoja u radu srca od nekoliko […]

Read More…

Ehokardiografija (EHO srca)

eho srca

Ultrazvuk srca danas je deo rutinskog kardiološkog pregleda, kojim se dobija uvid u izgled srčanih struktura i patoloških promena u njima. Dobija se uvid u veličinu srčanih šupljina, izgled i funkcionisanje srčanih zalistaka, postojanje ožiljka srca od prethodno preležanog infarkta srca. EHO pregledom se otkriva postojanje različitih vrsta kardiomiopatija. Takođe se može otkriti i na […]

Read More…

Kardiološki pregled

kardioloski pregled

Kardiološki pregled je prvi i najznačajniji korak u utvrđivanju (dijagnostici) i praćenju kardioloških oboljenja. Kardiolog utvrđuje da li tegobe kao što su bol u grudima, kratak dah ili nedostatak vazduha, nesvestica, gubitak svesti, osećaj preskakanja u grudima, nastaju od  oboljenja srca. Osim primarne dijagnostike oboljenja srca, kardiolog pregledom prati pacijente sa već poznatim bolestima srca […]

Read More…