EKG (Elektrokardiografija)

EKG

Šta je EKG (elektrokardiografija)?

EKG ili Elektrokardiografija je grafički prikaz/zapis procesa snimanja malih električnih struja na koži koje potiču od električne aktivnosti srčanog mišića, u vremenskom periodu. Ova  dijagnostička procedura je nezaobilazna tokom rutinskog kardiološkog pregleda. Standardni dvanaestokanalni EKG se dobija zapisom sa deset elektroda: četri na ekstremitetima i šest na grudnom košu na određenim pozicijama.

EKG i aritmije:

Aritmije ili tahikardija srca najbolje se dijagnostikuje elektrokardiogarfijom.  Ponekad nije moguće „uhvatiti“ aritmije na dvanaestokanalnom zapisu. Tada se savetuje Holter EKG – dvadesetčetvoročasovno snimanje ritma srca. Međutim, precizna detekcija i uzrok aritmija se najčešće vidi samo elektrokardiogarfijom. Tu se vektorskom analizom može odrediti i samo ishodište poremećaja ritma srca. Samim tim određuje se i najoptimalnija terapijska procedura- primena lekova antiaritmika ili ablacija.

EKG i pauze u radu srca:

Pauze u radu srca nastaju kada nema mehaničke kontrakcije srca kao pumpe. Do toga dolazi zbog izostanka električne stimulacije srca.  Sinusni zastoj  je zastoj u „proizvodnji“ električnog impulsa u sinusnom čvoru . Drugi mogući uzrok je ne sprovođenje električnog impulsa kroz AV čvor (AV blok II i III stepena). Elektrokardiogarfija upravo daje ovu informaciju, uzrok pauze u radu srca. Usled zastoja u radu srca pacijent može imati nesvetice, vrtoglavice ili krize svesti. Ponekad može doći i do ozbiljnog povređivanja. Poznavanjem uzroka,  određuje se i najoptimalniji terapijski pristup (ugradnja pejsmejkera najčešće).

EKG i infarkt miokarda:

Akutni inafrkt miokarda se najbolje detektuje i potvrđuje ekg zapisom. Uočavaju se tipične promene u ST segmentu (grafički deo električnog impulsa), koje jasno ukazuju na postojanje infarkta. Distribucija tih promena ukazuje lokaciju infarkta srca, ali i njegovu težinu.

Ožiljak od preležanog infarkta srca su karakteristične promene u sprovođenju električnog impulsa kroz srčani mišić koje se detektuju elektrokardiogarfijom. Kada se registruje na rutinskom kardiološkom pregledu, nekada biva  prvi signal lekaru da pacijenta uputi na dalju potrebnu dijagnostiku. Najčešće je to ultrazvuk srca, a nakon toga i na koronarografiju (snimanje krvnih sudova koji hrane srce)

EKG i oštećenje srca – kardiomiopatije:

Na rutinskom kardiološkom pregledu, elektrokardiogarfijom se može otkriti postojanje kardiomiopatije: hipertrofične, dilatativne ili ishemijske kardiomiopatije. Nakon ovako uočenih promena   pacijentu se savetuje dalja dijagnostika (ultrazvuk srca).

O aparatu

CARDIOVIT AT-2 plus

12 kanalni EKG aparat najnovije generacije švajcarskog prizvođača SHILLER sa najdužom tradicijom u proizvodnji ekg uređaja CARDIOVIT AT-2 plus sa 6/12 kanalnim snimkom u realnom vremenu, sa integrisanim filterom šumova, i trokanalnim monitorom tokom snimanja.