Dijagnostika i terapija kriza svesti

Gubitak svesti nije redak, a najčešće niti bezazlen zdravstveni problem. Dijagnostika krize svesti je multidisciplinarna i obuhvata dijagnostiku i pregled kardiologa, neurologa i dopler krnih sudova vrata koji ishranjuju mozak. U našoj ordinaciji pacijentima pružamo kompletnu dijagnostiku i predlog lečenja kriza svesti.

Ukoliko je uzrok gubitka svesti kardiološko oboljenje tada najčešće imamo dva moguća uzroka:

  • Jedan je zastoj u radu srca, takozvane pauze u električnoj aktivnosti, koje, ako traju dovoljno dugo, uzrokuju gubitak svesti, a kraće izazivaju vrtoglavice I nesvestice naročito pri hodu po ravnom. Takav pacijent primećuje da ga na trenutak “zanosi” pri hodu I ima potrebu da se za nešto pridrži. Gubitak svesti najčešće kratko traje, I jedina stvarna opasnost je od povređivanja (usled pada ili gubitka svesti u saobraćaju). Kada zastoj u radu srca traje duže (10-tak sekundi ili duže) može uzrokovati simptome epilepsije I nije retko da se takvi pacijenti prvo I leče kod neurologa zbog epilepsije ukoliko se ne uradi kardiološka dijagnostika.
  • Drugi potencijalni uzrok gubitka svesti je izrazito brz rad srca, komorska tahikardija ili komorska fibrilacija. U tim stanjima uglavnom je u osnovi neko od oboljenja srca, kao što je preležan infarkt srca ili angina pektoris, srčana slabost, kardiomiopatije različitog uzroka (hipertrofična kardiomiopatija, dilatativna, aritmogena displazija desne komore). Ovi poremećaji ritma srca su I uzrok naprasne srčane smrti. Prema usvojenim preporukama kod ovih oboljenja (komorska tahikardija ili komorska fibrilacija) se ugrađuje određena vrsta pejsmejkera, kardioverter defibrilatori, koji tahikardije prekidaju elektrošokom, ili antitahikardnim pejsingom I sprečavaju naprasnu srčana smrt

Pregled neurologa isključuje neurološki uzrok gubitka svesti (nekad su kardiološki pacijenti pogrešno lečeni pod dijagnozom epilepsije).

Vaskularni dopler identifikuje suženje karotida (arterije carotis), krvni sudovi  koji ishranjuju mozak I mogu biti uzrokom gubitka svesti, nesvestica ili vrtoglavica.