Test fizičkim opterećenjem sa ehokardiografijom

Test fizičkim opterećenjem (Ergometrija)

Dijagnostička metoda koja je u najširem smislu indikovana za diferencijanu dijagnostiku bolova u grudima. Test je neinvazivan sa visokom preciznošću u dijagnostikovanju angine pectoris. Koristi se za praćenje pacijenata nakon preležanog infarkta miokarda, kao i za procenu hronotropne kompetentnosti kod pacijenata sa usporenim radom srca. Test se izvodi na ležećem ergo biciklu gde se svaka tri minuta povećava nivo opterećenja do postizanja izračunate srčane frekvence. Tokom testa se prati električna aktivnost srca – EKG zapis i vrednosti krvnog pritiska

Ehokardiografija pri fizičkom opterećenju (Stres EHO)

Ehokardiografija tokom testa fizičkim opterećenjem pruža mogućnost neinvazivnog istraživanja hemodinamskih parametara. Identifikacija živog tkiva na mestu ožiljka od prethodnog infarkta srca kod bolesnika sa koronarnom bolesti najčešća je indikacija za primenu stress ehokardiografije. Osim toga, upotrebom Dopler ehokardiografije tokom i neposredno nakon opterećenja srca, stiče se uvid u funkciju srca kao pumpe, pritisak u plućnoj cirkulaciji kao i funkcijonisanje srčanih zalistaka. Takođe se koristi kod zdravih osoba koji započinju sa rekreativnim sportom i kod sportista. Tokom testa, gde se postepeno povećava nivo fizičkog opterećenja, radi se kontinuirani EKG monitoring, merenje krvnog pritiska i ehokardiografski pregled pre, tokom i na vrhuncu opterećenja, kao i nakon opterećenja. Test se izvodi na ležećem ergo biciklu Prednost ovog testa je u tome što se promene u pokretljivosti srčanog mišića registrovane ehokardiografsk, a koje su posledica smanjenog dotoka kiseonika usled suženih krvnih sudova srca, može uočiti pre promena na EKG-u

O aparatima

SCHILLER Cardovit CS 200

Za EKG snimanje se koristi SHILLER CARDIOVIT CS 200 kardiološko-dijagnostička radna stanica za 12-kanalnu bežično snimanje EKG-a u miru i naporu najnovije generacije. Visikorezolutivno EKG snimanje u miru i pod opterecenjem sa visokim sampling rate-om snimanja. Kardiološko-dijagnostička radna stanica pored preciznosti u detekciji, opisu i prikazu svakog srcanog udara dodatno poseduje i kompleksne filtere  koji istovremeno potiskuje niske frekvence mišićnog tremora, visokofrekventne šumove i vrše korekciju bazne linije bez deformacije QRS kompleksa.


Philips Affiniti 30

Ultrazvučni aparat visoke klase, koji poseduje napredne Philips tehnologije:

  • XRES – „Speckle“ redukcija artefakata, u 5 nivoa;
  • iSCAN – za optimizaciju 2D slike i Color Doppler-a pritiskom na jedno dugme.
  • SonoCT – za višesmerno komponovanje slike
  • HighQ – automatski u realnom vremenu računanje Doppler vrednosti,
  • AutoSCAN- kontinuirana optimizacija 2D slike, bez pritiska na dugme (on/off dugme)

Aktivni modovi

2D (B mod), M – mod, Anatomski M-mod ( ukoliko srce nije u pravilnom položaju omogućava regulaciju linije preseka I olakšava pregled pacijenta), Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Dupleks I Tripleks mod, Live compare mod ( uživo poređene slike sa Color Dopplerom I 2D slike)

Stress echo test (farmakološki I na biciklu) omogućava ‘’test opterećenja’’ srca u zavisnosti od potreba pacijenata, kroz unapred definisane protokole kroz koje aparat automatski vodi korisnika, uz mogućnost snimanja video zapisa do 180 sekundi, za potrebe daljih analiza.