STRES EHO test – Test fizičkim opterećenjem sa ehokardiografijom

Test fizičkim opterećenjem

Test fizičkim opterećenjem (Ergometrija)

Test fizičkim opterećenjem (ergometrija) je dijagnostička metoda koja u najširem smislu služi za diferencijanu dijagnostiku bolova u grudima. Test opterećenjem je neinvazivan, sa visokom preciznošću u dijagnostikovanju angine pektoris. Koristi se za praćenje pacijenata nakon preležanog infarkta srca, nakon ugrađenog stenta ili by pass (bajpas) operacije, Primenjuje se i  za procenu hronotropne kompetentnosti kod pacijenata sa usporenim radom srca (adekvatni porast srčanog ritma pri naporu).

Ergometrija se u našoj ordinaciji izvodi na ležećem ergo biciklu gde se svaka dva minuta ili minut (zavisno od protokola) povećava nivo opterećenja do postizanja izračunate srčane frekvence. Tokom testa fizičkim opterećenjem se prati električna aktivnost srca – EKG zapis i vrednosti krvnog pritiska. Pozitivan test opterećenjem najčešće podrazumeva promene u EKG-u u smislu ishemije miokarda uz razvijanja bola u grudima (mada nije obavezno da dođe i do tegoba). Takođe poremećaj ritma srca (aritmije) može biti u određenim okolnostima znak ishemije miokarda i pozitivan test opterećenjem. Pozitivan test opterećenjem ukazuje na postojanje koronarne bolesti srca i ukazuje na dalju potrebu za dijagnostikom (koronarografija). Ukoliko je negativan, pacijenti se dalje kardiološki prate

U slučaju da se na koronarografiji nađu značajna suženja krvnih sudova koji hrane srce (angina pektoris) u daljem toku pacijent se leči ili ugradnjom stenta na mestu suženja ili bajpas (by-pass) operacijom srca. Nakon tih procedura, tokom kardiološkog praćenja, test opterećenjem se radi u određenim vremenskim intervalima.

Ehokardiografija pri fizičkom opterećenju (Stres EHO)

Ehokardiografija tokom testa fizičkim opterećenjem (STRES EHO) pruža mogućnost neinvazivnog istraživanja hemodinamskih parametara. Identifikacija živog tkiva na mestu ožiljka srca (vijabilni miokard) od prethodnog infarkta srca kod bolesnika sa koronarnom bolesti najčešća je indikacija za primenu stres ehokardiografije.

Osim toga, upotrebom Dopler ehokardiografije tokom i neposredno nakon fizičkog opterećenja srca na ergo biciklu, stiče se uvid u funkciju srca kao pumpe, pritisak u plućnoj cirkulaciji kao i funkcijonisanje srčanih zalistaka. Stres ehokardiografijom se procenjuje značajnost aortne stenoze kod oslabljene leve komore I suženja aortnog zaliska. Takođe se koristi kod zdravih osoba koji započinju sa rekreativnim sportom i kod sportista. Tokom testa, gde se postepeno povećava nivo fizičkog opterećenja, radi se kontinuirani EKG monitoring, merenje krvnog pritiska i ehokardiografski pregled pre, tokom i na vrhuncu opterećenja, kao i nakon opterećenja. Test se izvodi na ležećem ergo biciklu.

Prednost ovog testa je u tome što se promene u pokretljivosti srčanog mišića registrovane ehokardiografski, a koje su  posledica smanjenog dotoka kiseonika usled suženih krvnih sudova srca(angina pektoris),  može uočiti pre promena na EKG-u

O aparatima

SCHILLER Cardovit CS 200

Za EKG snimanje se koristi SHILLER CARDIOVIT CS 200 kardiološko-dijagnostička radna stanica za 12-kanalnu bežično snimanje EKG-a u miru i naporu najnovije generacije. Visikorezolutivno EKG snimanje u miru i pod opterecenjem sa visokim sampling rate-om snimanja. Kardiološko-dijagnostička radna stanica pored preciznosti u detekciji, opisu i prikazu svakog srcanog udara dodatno poseduje i kompleksne filtere  koji istovremeno potiskuje niske frekvence mišićnog tremora, visokofrekventne šumove i vrše korekciju bazne linije bez deformacije QRS kompleksa.


Philips Affiniti 30

Ultrazvučni aparat visoke klase, koji poseduje napredne Philips tehnologije:

  • XRES – „Speckle“ redukcija artefakata, u 5 nivoa;
  • iSCAN – za optimizaciju 2D slike i Color Doppler-a pritiskom na jedno dugme.
  • SonoCT – za višesmerno komponovanje slike
  • HighQ – automatski u realnom vremenu računanje Doppler vrednosti,
  • AutoSCAN- kontinuirana optimizacija 2D slike, bez pritiska na dugme (on/off dugme)

Aktivni modovi

2D (B mod), M – mod, Anatomski M-mod ( ukoliko srce nije u pravilnom položaju omogućava regulaciju linije preseka I olakšava pregled pacijenta), Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Dupleks I Tripleks mod, Live compare mod ( uživo poređene slike sa Color Dopplerom I 2D slike)

Stress echo test (farmakološki I na biciklu) omogućava ‘’test opterećenja’’ srca u zavisnosti od potreba pacijenata, kroz unapred definisane protokole kroz koje aparat automatski vodi korisnika, uz mogućnost snimanja video zapisa do 180 sekundi, za potrebe daljih analiza.