Farmakološki test opterećenjem (dobutaminski stres eho)

Intravenskom primenom leka (Dobutamin) stimuliše se snaga srčane kontrakcije i srčane frekvence, čime se praktično simulira situacija povećane potrebe srčanog mišića za kiseonikom kao kod fizičkog opterećenja. Doza Dobutamina se postepeno povećava. Tokom testa, pored ehokardiografskog pregleda srca pre, tokom i na maksimalnoj dozi dobutamina, kontinuirano se prati i EKG, krvni pritisak i puls. Kao i kod ehokardiografije tokom fizičkog opterećenja, prednost je u ranijem uočavanju patoloških promena koje su uzrokovane nedovoljnom ishranjenošću srčanog mišića kiseonikom zbog koronarne bolesti, nego tokom standardne ergometrije. U najširem smislu test se primenjuje za određivanje prisustva živog tkiva u zoni ožiljka srčanog mišića, kao i za dijagnostikovanje angine pektoris i praćenje pacijenata nakon infarkta srca.

O aparatu

Philips Affiniti 30

Ultrazvučni aparat visoke klase, koji poseduje napredne Philips tehnologije:

  • XRES – „Speckle“ redukcija artefakata, u 5 nivoa;
  • iSCAN – za optimizaciju 2D slike i Color Doppler-a pritiskom na jedno dugme.
  • SonoCT – za višesmerno komponovanje slike
  • HighQ – automatski u realnom vremenu računanje Doppler vrednosti,
  • AutoSCAN- kontinuirana optimizacija 2D slike, bez pritiska na dugme (on/off dugme)

Aktivni modovi

2D (B mod), M – mod, Anatomski M-mod ( ukoliko srce nije u pravilnom položaju omogućava regulaciju linije preseka I olakšava pregled pacijenta), Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Dupleks I Tripleks mod, Live compare mod ( uživo poređene slike sa Color Dopplerom I 2D slike)

Stress echo test (farmakološki I na biciklu) omogućava ‘’test opterećenja’’ srca u zavisnosti od potreba pacijenata, kroz unapred definisane protokole kroz koje aparat automatski vodi korisnika, uz mogućnost snimanja video zapisa do 180 sekundi, za potrebe daljih analiza.