Farmakološki test opterećenjem (dobutaminski stres eho)

Intravenskom primenom leka (dobutamin) stimuliše se snaga srčane kontrakcije i srčane frekvence, (dobutaminski stres eho srca), čime se praktično simulira situacija povećane potrebe srčanog mišića za kiseonikom kao kod fizičkog opterećenja. Doza dobutamina se postepeno povećava. Tokom  dobutaminskog stres testa, pored ehokardiografskog pregleda srca (ultrazvuk srca)  pre, tokom i na maksimalnoj dozi dobutamina, kontinuirano se prati i EKG, krvni pritisak i ritam srca.

Kao i kod ehokardiografije tokom testa fizičkog opterećenja, prednost je u ranijem uočavanju patoloških promena koje su uzrokovane nedovoljnom ishranjenošću srčanog mišića kiseonikom zbog koronarne bolesti (angina pektoris, preležan infarkt srca), nego tokom standardne ergometrije. U najširem smislu dobutaminski stres test se primenjuje za određivanje prisustva živog tkiva u zoni ožiljka srčanog mišića (vijabilnost miokarda), kao i za dijagnostikovanje angine pektoris i praćenje pacijenata nakon infarkta srca kod kojih iz nekog razloga nije moguće test raditi fizičkim opterećenjem.

O aparatu

Philips Affiniti 30

Ultrazvučni aparat visoke klase, koji poseduje napredne Philips tehnologije:

  • XRES – „Speckle“ redukcija artefakata, u 5 nivoa;
  • iSCAN – za optimizaciju 2D slike i Color Doppler-a pritiskom na jedno dugme.
  • SonoCT – za višesmerno komponovanje slike
  • HighQ – automatski u realnom vremenu računanje Doppler vrednosti,
  • AutoSCAN- kontinuirana optimizacija 2D slike, bez pritiska na dugme (on/off dugme)

Aktivni modovi

2D (B mod), M – mod, Anatomski M-mod ( ukoliko srce nije u pravilnom položaju omogućava regulaciju linije preseka I olakšava pregled pacijenta), Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Dupleks I Tripleks mod, Live compare mod ( uživo poređene slike sa Color Dopplerom I 2D slike)

Stress echo test (farmakološki I na biciklu) omogućava ‘’test opterećenja’’ srca u zavisnosti od potreba pacijenata, kroz unapred definisane protokole kroz koje aparat automatski vodi korisnika, uz mogućnost snimanja video zapisa do 180 sekundi, za potrebe daljih analiza.