Ergometrija-Test opterećenja srca – STRES EHO test

Ergometrija- test opterećenja srca opterećenjem

Ergometrija, test opterećenja srca:

Test opterećenja srca, ergometrija, sve su sinonimi za dijagnostičku proceduru koja ima veliki značaj u kardiologiji. Ovaj test je nezaobilazan u dijagnostici bola u grudima (angina pektoris). Neophodan je i kod praćenja pacijenata koji su preležali infarkt srca. Posebno je značajan kod pacijenata kojima je ugrađen stent u krvne sudove srca ili je rađena bajpas operacija.

Ergometrija se koristi i u dijagnostici razlićitih aritmija. Primenjuje se i  kod pacijenata sa usporenim radom srca radi procene potrebe za ugradnjom pejsmejkera.

Ergometrija i angina pektoris (bol u grudima):

Glavna indikacija za test opterćenja srca, ergometriju, je postojanje bola u grudima koji svojim kvalitetom i trajanjem ukazuju na anginu pektoris. Testom se otkriva  postojanje značajnih suženja na krvnim sudovima srca. Ergometrija je deo redovnog kardiološkog praćenja kod pacijenata nakon infarkta srca, ugradnje stenta ili  bajpas operacije.  Radi se i vanredno u slučaju pojave novih  tegoba (bol u grudima, novonastala aritmija). Ovim se testom procenjuje i postojanje živog tkiva u zoni ožiljka nakon infarkta srca (vijabilni miokard), na osnovu čega se odlučuje o daljem lečenju (ugradnja stenta ili bajpas)

Ako tokom testa dođe do pojave tegoba, promena u EKG-u ili malignih aritmija, test se označava kao pozitivan, i takav se pacijent upućuje na dalju dijagnostiku-koronarografiju. Pozitivan test sugeriše postojanje značajnih suženja na krvnim sudovima srca.

Ukoliko sve bude u redu, test se označava kao negativan, i savetuje se dalja terapija.

Ergometrija – test opterećenja srca  i aritmija:

Test opterećenja srca, ergometrija,  se koristi i za dijagnostiku aritmija. Savetuje kod pacijenata sa novonastalim aritmijama (komorske ekstrasistole, aritmija absoluta, komorske tahikardije) da bi se isključila angina pektoris kao uzrok aritmija. Takođe se primenjuje kod pacijenata čija je aritmija regulisana lekovima, a radi procene efikasnosti lečenja

Druga bitna indikacija je bradikardija. Ergometrija se koristi za procenu postojanja bolesti sinusnog čvora koja uzrokuje bradikardiju. Glavni simptom je zamaranje jer srce ne može adekvatno da podigne frekvencu u naporu.

Kako se izvodi ergometrija:

Ergometrija, test opterećenja srca,  je procedura kojom se ubrzava rad srca. Tokom testa se kontinuirano prati EKG, ritam ili pojava promena koje ukazuju na patnju, ishemiju srca. Prati se i krvni pritisak. To ubrzavanje rada srca postiže se postepenim fizičkim naprezanjem pacijenta (u zavisnosti od njegove fizičke spremnosti i motornih mogućnosti.). U tu svrhu može da se koristi pokretna traka ili biciklo (koji može biti sedeći ili poluležeći što je bezbednije). Rad srca se ubrzava do onog broja otkucaja pri kome se očekuje da će doći do pojave tegoba ukoliko su krvni sudovi suženi  (bolova u grudima ili promena na EKG-u). Taj broj otkucaja se izračunava  od parametara visine, težine, starosti i pola pacijenta. Test se prekida kada se postigne zadata frekvenca. Prosečno trajanje testa na ležećem ergo biciklu (na kome se izvodi u našoj oridnaciji) je 5-8 min. Drugi razlog za prekid testa je pojava tegoba kod pacijenta, ishemijskih promena u EKG-u ili takozvanih malignih aritmija

Koja je razlika između testa opterećenja i STRES EHO testa:

Test fizičkim opterećenjem je test na traci ili biciklu tokom kojeg se prati samo EKG ritam i krvni pritisak. Kod STRES EHO testa (stresehokardiografija) se dodatno  prati i ultrazvukom srca (pored EKG praćenja). Kada se test radi bez ultrazvuka srca (što je češće)  senzitivnost i specifičnost testa je niža. Uz praćenje ultrazvukom (STRES EHO test) na maksimalnom opterećenju, oba ova parametra su značajno veća i kreću se od 85-95%. To znači da je značajno manji broj lažno pozitivnog nalaza, odnosno značajno veća sigurnost da je nalaz negativan, kad je negativan. Promene na pojedinim krvnim sudovima srca mogu i na ovaj način da ostanu maskirane.

STRES EHO test nam daje mogućnost identifikovanja živog tkiva u zoni infakta srca, takozvani vijabilni miokard (procena za stent ili bajpas). Ovom metodom se procenjuju i problemi na srčanim zaliscima i donosi odluka o njihovom daljem lečenju (procena za operativno rešavanje).

Šta je farmakološki STRES EHO test?

Za test fizičkim opterećenjem postoji praktično ograničenje, ako pacijent ima neki motorni problem (pareza ili paraliza nekog ekstremiteta, operacije zglobova, probleme sa kičmom). Tada se savetuje  farmakološki STRES EHO test. To je dijagnostička procedura gde se u venu ubrizgava lek (najčešće Dobutamin) koji ubrzava rad srca i pojačava i snagu srčane kontrakcije, čime se „imitira“ fizički napor. Doza leka se postepeno povećava prema protokolu, u zavisnosti od telesne težine pacijenta. Farmakološki STRES EHO test se savetuje i kod procene „vijabilnog miokarda“ i „kontraktilne rezerve srca“. Ovaj test takođe ima svoja ograničenja (na primer komorski poremećaji ritma, nestabilna angina pektoris I sl.). Ležeći ERGO biciklo ima svojih prednosti u odnosu na pokretnu traku kod ove grupe pacijenata.

Priprema za ergometriju:

Pacijent se priprema prema savetu lekara, nikada sam ne menja terapiju. Lekovi se uzimaju uvek na dan testa, posebno lekovi za pritisak, da ne bi došlo do skoka pritiska i test zbog toga prekinut. Lekove koji smanjuju broj otkucaja (kao što su beta blokatori) lekar obično prilagodi, malo smanji dozu ili postepeno isključi, u zavisnosti od oboljenja koje se leči. Kod muškaraca koji su maljavi bilo bi dobro da odstrane malje sa grudnog koša.

Da li se test savetuje i zdravim osobama?

Ergometrija se savetuje kada se ljudi odlučuju na rekreativnu fizičku aktivnost posle duže pauze, ili se nikako nisu bavili sportom.  Na taj način mogu da provere svoje kardiovaskularno zdravlje. Ujedno mogu da se orijentišu oko tempa i intenziteta sportske aktivnosti. Takođe se savetuje kardiološki pregled pacijentima koji su preležali neko oboljenje koje može uticati na stanje kardiovaskularnog sistema. U okviru tog pregleda test  opterećenjem donosi mnogo informacija, nakon kojih se savetuje povratak normalnim fizičkim aktivnostima sa visokim stepenom bezbnednosti za pacijenta.

 

 

O aparatima

SCHILLER Cardovit CS 200

Za EKG snimanje se koristi SHILLER CARDIOVIT CS 200 kardiološko-dijagnostička radna stanica za 12-kanalnu bežično snimanje EKG-a u miru i naporu najnovije generacije. Visikorezolutivno EKG snimanje u miru i pod opterecenjem sa visokim sampling rate-om snimanja. Kardiološko-dijagnostička radna stanica pored preciznosti u detekciji, opisu i prikazu svakog srcanog udara dodatno poseduje i kompleksne filtere  koji istovremeno potiskuje niske frekvence mišićnog tremora, visokofrekventne šumove i vrše korekciju bazne linije bez deformacije QRS kompleksa.


Philips Affiniti 30

Ultrazvučni aparat visoke klase, koji poseduje napredne Philips tehnologije:

  • XRES – „Speckle“ redukcija artefakata, u 5 nivoa;
  • iSCAN – za optimizaciju 2D slike i Color Doppler-a pritiskom na jedno dugme.
  • SonoCT – za višesmerno komponovanje slike
  • HighQ – automatski u realnom vremenu računanje Doppler vrednosti,
  • AutoSCAN- kontinuirana optimizacija 2D slike, bez pritiska na dugme (on/off dugme)

Aktivni modovi

2D (B mod), M – mod, Anatomski M-mod ( ukoliko srce nije u pravilnom položaju omogućava regulaciju linije preseka I olakšava pregled pacijenta), Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Dupleks I Tripleks mod, Live compare mod ( uživo poređene slike sa Color Dopplerom I 2D slike)

Stress echo test (farmakološki I na biciklu) omogućava ‘’test opterećenja’’ srca u zavisnosti od potreba pacijenata, kroz unapred definisane protokole kroz koje aparat automatski vodi korisnika, uz mogućnost snimanja video zapisa do 180 sekundi, za potrebe daljih analiza.