Ultrazvuk srca (ehokardiografija)

eho srca

Ultrazvuk srca danas je deo rutinskog kardiološkog pregleda, kojim se dobija uvid u izgled srčanih struktura i patoloških promena u njima. Dobija se uvid u veličinu srčanih šupljina, izgled i funkcionisanje srčanih zalistaka, postojanje ožiljka srca od prethodno preležanog infarkta srca. EHO pregledom se otkriva postojanje različitih vrsta kardiomiopatija.

Takođe se može otkriti i na ovaj način pratiti proširena aorta (početni segment) naročito kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom (hipertenzija). Ovaj pregled služi i za otkrivanje i praćenje različitih srčanih mana. Ehokardiografija je neinvazivan pregled i može se ponavljati bez ikakvih posledica.

O aparatu

Philips Affiniti 30

Ultrazvučni aparat visoke klase, koji poseduje napredne Philips tehnologije:

  • XRES – „Speckle“ redukcija artefakata, u 5 nivoa;
  • iSCAN – za optimizaciju 2D slike i Color Doppler-a pritiskom na jedno dugme.
  • SonoCT – za višesmerno komponovanje slike
  • HighQ – automatski u realnom vremenu računanje Doppler vrednosti,
  • AutoSCAN- kontinuirana optimizacija 2D slike, bez pritiska na dugme (on/off dugme)

Aktivni modovi

2D (B mod), M – mod, Anatomski M-mod ( ukoliko srce nije u pravilnom položaju omogućava regulaciju linije preseka I olakšava pregled pacijenta), Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Dupleks I Tripleks mod, Live compare mod ( uživo poređene slike sa Color Dopplerom I 2D slike)

Stress echo test (farmakološki I na biciklu) omogućava ‘’test opterećenja’’ srca u zavisnosti od potreba pacijenata, kroz unapred definisane protokole kroz koje aparat automatski vodi korisnika, uz mogućnost snimanja video zapisa do 180 sekundi, za potrebe daljih analiza.