Dijagnostika i terapija poremećaja ritma srca

ritam srca

Poremecaji ritma srca su široko i kompleksno polje u kardiologiji. U našoj ordinaciji pacijentima se pruža mogućnost dijagnostike i terapije svih tipova poremećaja ritma srca u kombinaciji dijagnostičke opreme poslednje generacije i višedecenijskog iskustva u oblasti aritmologije. Predložena terapija može biti medikamentna ili invazivna u zavisnosti od tipa i uzroka poremećaja ritma (ugradnja različitih tipova pejsmejkera ili ablacione procedure).

Poremećaji ritma srca mogu biti “bradikardni”, kada je osnovni problem usporen rad srca, nekad sa pauzama u radu srca, praćeno gubitkom svesti. Taj usporen rad srca može biti pravilan, kada pacijent samo oseća zamor zbog nemogućnosti da se ritam ubrza u naporu (bolest sinusnog čvora), ili nepravilan, kada je najčešće u pitanju aritmija absoluta sa sporim komorskim ritmom.

Poremećaji ritma koji u osnovi imaju usporen rad srca ili zastoje u radu srca, a ukoliko su svi lekovi za lečenje aritmija u terapiji potrebni, rešavaju se ugradnjom antibradikardnih pejsmejkera sa jednom ili dve elektrode.

Poremećaji ritma koji su praćeni brzim komorskim ritmom, komorska tahikardija ili komorska fibrilacija, rešavaju se u zavsinosti od osnovnog srčanog oboljenja. Za neke brze aritmije (brza aritmija absoluta) dovoljna je sam primena lekova antiaritmika uz ostalu kardiološku terapiju, za neke je rešenje ablacija (lasersko presecanje električnih putića ili žarišta aritmije u srcu), a za neke je potrebna ugradnja kardioverter defibrilatora, pejsmejkeri koji elektrošokom prekidaju aritmiju (komorska tahikardija ili komorska fibrilacija).