Dijagnostika i terapija poremećaja ritma srca

Poremecaji ritma srca su široko i kompleksno polje u kardiologiji. U našoj ordinaciji pacijentima se pruža mogućnost dijagnostike i terapije svih tipova poremećaja ritma srca u kombinaciji dijagnostičke opreme poslednje generacije i višedecenijskog iskustva u oblasti aritmologije. Predložena terapija može biti medikamentna ili invazivna u zavisnosti od tipa i uzroka poremećaja ritma-ugradnja različitih tipova pejsmejkera ili ablacione procedure

Posted in Некатегоризовано