Kontrola pejsmejkera

kontrola pejsmejkera

Šta je kontrola pejsmejkera?

Kontrola pejsmejkera podrazumevaju praćenje elektronskih parametara pejsmejkera i elektroda. Tom prilikom se vrši i adekvatno programiranje pejsmejkera, kao i adaptacija programiranih parametara i funkcije na osnovu nalaza pri svakoj kontroli.

Kako se vrši kontrola pejsmejkera?

Kontrola pejsmejkera se vrši specijalnim uređajima koji se zovu programatori uz praćenje ritma srca na monitoru. Preko magnetne glave koja se prislanja iznad samog pejsmejkera, očitavaju se najpre elektronski parametri koji su aktuelno programirani. Naravno dobija se i podatak o voltaži baterije koji određuje trajanje samog uređaja.

Kroz posebne funkcije testiranja dobijaju se podaci o „pragu“ (najniža potrebna struja za stimulaciju srca), impedanci (otporu) elektroda, postojanju spontanog ritma i slično.

U zavisnosti od proizvođača, postoje i različiti programatori. Zato je uvek važan podatak sa identifikacione kartice koju dobijate nakon ugradnje pejsmejkera, koja je kompanija njegov proizvođač

Šta sve saznajemo prilikom elektronske kontrole pejsmejkera?

Značajan podatak koji se dobija prilikom elektronske kontrole pejsmejkera jeste postojanje aritmija. Njih često pacijent ne može da oseti (zato što je „zavisan od pejsmejkera“ na primer). Na osnovu ovoga može se uvesti potrebna terapija, ali i pratiti efikasnost već primenjenih lekova. Čak i pejsmejkeri za spori ritam (antibradikardni pejsmejkeri) daju podatke o postojanju atrijalne fibrilacije, ali i brzog komorskog ritma.

Tahikardija-pejsmejkeri koji je prekidaju, defibrilatori:

Defibrilatori su posebna vrsta pejsmejkera koji prekidaju tahikardije, aritmije koje nastaju ubrzanim radim srca (komorska tahikardija). Osim elektronskih parametara, njihovom kontrolom dobija se mnogo drugih značajnih podataka. To su učestalosti i vrste tahikardija, njihovo trajanje, kao i aktivnosti pejsmejkera-defibrilatora u njihovom prekidanju. Na osnovu ovoga može da se, vrlo pouzdano, optimizuje terapija za svakog pacijenta, Kontrola ovih pejsmejkera zahteva veliku stručnost, veštinu i iskustvo u ovom polju lekara koji je vrši

Kada se menja pejsmejker-trajanje baterije?

Jedan od podataka koji se dobija na kontroli pejsmejkera je i voltaža baterije. Na osnovu tog parametra se donosi odluka kada se približilo vreme za zamenu aparata. Kod pacijenata koji su zavisni od funkcije pejsmejkera, zamena aparata (menja se ceo pejsmejker, a ne baterija!) se vrši i pre predviđenog roka. Sve novije generacije pejsmejkera daju predikciju vremena koliko će još trajati, što u mnogome zavisi od njegove potrošnje, tj. jačine struje koja se koristi za stimulaciju srca, ili u slučaju defibrilatora od ukupnog broja elektrošokova.