Multiplate test

Multiplate test – šta je to?

Multiplate (multiplejt) test ili test inhibiranosti agregacije trombocita pokazuje efekat lekova koji se propisuju u cilju prevencije tromboze. To su acetilsalicilna kiselina (Aspirin, Andol, Midol, Cardiopirin i dr.) i tienopiridini (Plavix, Brilique, Clopidix, Zyllt, Clopigal, Ticlodix,). Ovi lekovi se savetuju kod svih stanja i bolesti gde postoji opasnost od tromboze u malim krvnim sudovima (akutni infarkt miokarda, moždani udar, tromboza stenta, sužene i zakrčene karotide, urođene bolesti zgrušavanja krvi-trombofilije)

Zašto se radi Multiplate test?

Kliničke studije su pokazale da postoji rezistencija, odnsno odsustvo efekta, acetilsalicilne kiseline kod 25% ljudi koji ga koriste u prevenciji tromboze. To znači svaki četvrti čovek pije ovaj lek bez efekta na sprečavanje tromboze. Rezistencija na clopidogrel (Plavix, Zyllt, Clopigal, Clopidix) je oko 35%, znači svaki treći čovek. Rezistencija na lek je doživotna.  Upotreba leka na koji je pacijent rezistentan, ne štiti ga od tromboze. Multiplate testom se identifikuju ovi lekovi, i savetuje njihova zamena.

Kada se radi Multiplate test?

Multiplate (multiplejt) test je neophodan u praćenju kardiovaskularnih bolesnika. Svi pacijenti koji su imali infarkt miokarda, ugrađen stent u krvne sudove srca ili koji su preboleli moždani udar, piju acetilsalicilnu kiselinu (Aspirin, Andol, Midol, Cardiopirin i dr.) i/ili tienopiridine (Plavix, Brilique, Clopidix, Zyllt, Clopigal, Ticlodix,)Ako postoji rezistencija na ove lekove, nisu zaštićeni od ponovne tromboze krvnog suda ili stenta. Takođe se savetuje i pacijentima koji su imali bajpas operaciju srca, ili operaciju ili ugradnju stenta u drugim krvnim sudovima (aorta, karotide, arterije ruku i nogu). Na taj način se terapija prilagiđava svakom pojedinačnom pacijentu

Multiplate test u preoperativnoj pripremi bolesnika:

Svi bolesnici koji piju gore navedene lekove imaju povećan rizik od krvarenja prilikom različitih operativnih procedura. To se odnosi kako na vađenje zuba, tako i na velike operacije (kardiohirurške, vaskularne, abdominalne, ortopedske). Jednako postoje rizici i kod malih procedura kao što su operacije na oku ili čak estestke intevencije. Pre tih operacija, ukoliko je moguće, savetuje se obustavljanje ovih lekova. Ako su operacije hitne, Mltipalte testom se proverava i odsustvo efekta leka, odnosno ponovno uspostavljanje normalne funkcije trombocita. Time je u značajnoj meri smanjen i rizik od neželjenog krvarenja.

O aparatu

Multiplate Analyzer 5.0

Impendantna agregometrija  je metoda kojom se utvrđuje funkcija trombocita ( krvnih pločica). Trombociti, iz uzorka cele krvi bolesnika, pod dejstvom različitih aktivatora u testovima, prelaze iz neaktivnog u aktivni oblik i agregiraju ( gomilaju se) na površini provodnika kroz koji prolazi struja. Time povećavaju  njegov promer, čime menjaju otpor struje, što odslikava funkciju trombocita. (IMPEDANTNA AGREGOMETRIJA)

Primena antitrombocitnih lekova u standardnoj   dozi, kod različitih osoba ima različite terapijske efekte:

  • nema efekta,
  • slab efekat,
  • dobar efekat,
  • odličan efekat i
  • izuzetno snažan efekat

Terapijski efekat primene antitrombocitne terapije, utvrđuje se ovom metodom različitim testovima u zavisnosti od toga koje lekove bolesnik koristi.