DEFIGARD 4000

Shillerov defibrilator Defigard 4000 je bifazni strujno-baterijski defibrilator opremljen visoko rezolucijskim EKG kolor displejom.

  • Može raditi u asinhronom i sinhronom modu.
  • Ima mogućnost defibrilacije preko papučica i preko samolepljivih elektroda koje automatski raspoznaje (deca/odrasli)
  • Preko svih elektroda raspoznaje EKG signal i vrši analizu istog
  • Ima mogućnost vizuelnih i audio poruka za korisnike
  • Kod baterijskog rada može da isporuči minimalno 190 šokova pri isporuci maksimalne energije ili minimalno 3.5 sata neprekidnog monitoringa svih parametara
  • Ima mogućnost merenja saturacije krvi kiseonikom