Procena za ugradnju pejsmejkera

Procena za ugradnju pejsmejkera podrazumeva ekspertsko mišljenje o potrebi za ugradnjom pejsmejkera u zavisnosti od osnovnog uzroka poremećaja ritma srca. Odluka o ugradnji pejsmejkera zahteva kompleksan pristup uz razmatranje tegoba pacijenta, primenjenu terapiju, i nalaze prilikom neke od dijagnostičkih procedura (ultrazvuk srca, holter EKG, TILT test). Takođe se ova odluka donosi i u svetlu prethodnih kardioloških oboljenja (preležan infarkt srca, kardiomiopatije, angina pektoris)

Postoje antibradikardni pejsmejkeri, koji se ugrađuju kod osoba sa usporenim radom srca ili sa pauzama, tj. zastojem u radu srca. Takvi pacijenti od tegoba imaju nesvestice, vrtoglavice ili gubitke svesti koji kratko traju. Vrlo često ovi pacijenti boluju od absolutne aritmije, kod koje je neophodna ugradnja pejsmejkera da bi se primenila adekvatna terapija antiaritmicima

Ukoliko pacijent ima normalan ili neznačajno smanjen broj otkucaja, ali u naporu ne dolazi do adekvatnog povećanja broja otkucaja srca, radi se o bolesti sinusnog čvora, i ugradnja ovog tipa pejsmejkera je rešenje za ove pacijente. Od tegoba takvi pacijenti osećaju zamaranje i pri uobičajenim aktivnostima.

Antitahikardni pejsmejkeri, ICD,  (kardioverter defibrilatori) vrše prevenciju naprasne srčane smrti kod brzih komorskih poremećaja ritma srca (komorska tahikardija, komorska fibrilacija), a u različitim kardiološkim oboljenjima (angina pektoris, preležan infarkt srca, kardiomiopatija, aritmogena displazija desne komore, long QT sindrom). Ovi pejsmejkeri nakon detekcije tahikardije isporučuju elektrošok koji tahikardiju prekida.

Resinhronizacioni pejsmejkeri (CRT) se ugrađuju kod određene grupe pacijenata koji imaju srčanu slabost i blok leve grane u ekg-u. Ovim pejsmejkerima se kod oko 60% bolesnika oporavlja srce kao pumpa u većoj ili manjoj meri, a simptomi srčane slabosti se značajno povlače.