Procena rezerve koronarnog protoka (CFR)

Koncept procene rezerve koronarnog protoka CFR (brzine protoka kroz krvne sudove koji hrane srce) se zasniva na odnosu te brzine u miru i pri maksimalno proširenim krvnim sudovima primenom leka adenozina. Najčešće se koristi radi utvrđivanja hemodinamskog značaja graničnih suženja na krvnim sudovima srca uočenih tokom koronarografije, kao i praćenje bolesnika nakon ugradnje stenta u koronarne krvne sudove srca.  Snimanje je neinvazivno. Radi se ehokardiografski (ultrazvuk srca) pregled protoka kroz krvne sudove srca u miru i tokom intravenskog davanja leka adenozina.

O aparatu

Philips Affiniti 30

Ultrazvučni aparat visoke klase, koji poseduje napredne Philips tehnologije:

  • XRES – „Speckle“ redukcija artefakata, u 5 nivoa;
  • iSCAN – za optimizaciju 2D slike i Color Doppler-a pritiskom na jedno dugme.
  • SonoCT – za višesmerno komponovanje slike
  • HighQ – automatski u realnom vremenu računanje Doppler vrednosti,
  • AutoSCAN- kontinuirana optimizacija 2D slike, bez pritiska na dugme (on/off dugme)

Aktivni modovi

2D (B mod), M – mod, Anatomski M-mod ( ukoliko srce nije u pravilnom položaju omogućava regulaciju linije preseka I olakšava pregled pacijenta), Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Dupleks I Tripleks mod, Live compare mod ( uživo poređene slike sa Color Dopplerom I 2D slike)

Stress echo test (farmakološki I na biciklu) omogućava ‘’test opterećenja’’ srca u zavisnosti od potreba pacijenata, kroz unapred definisane protokole kroz koje aparat automatski vodi korisnika, uz mogućnost snimanja video zapisa do 180 sekundi, za potrebe daljih analiza.