Procena rezerve koronarnog protoka (CFR)

Koncept procene rezerve koronarnog protoka (brzine protoka kroz krvne sudove koji hrane srce) se zasniva na odnosu te brzine u miru i pri maksimalno proširenim krvnim sudovima primenom leka adenozina. Najčešće se koristi radi utvrđivanja hemodinamskog značaja graničnih suženja na krvnim sudovima srca uočenih tokom koronarografije. Snimanje je neinvazivno. Radi se ehokardiografski (ultrazvukom) pregled protoka kroz krvne sudove srca u miru i tokom intravenskog davanja leka adenozina.

O aparatu

Philips Affiniti 30

Ultrazvučni aparat visoke klase, koji poseduje napredne Philips tehnologije:

  • XRES – „Speckle“ redukcija artefakata, u 5 nivoa;
  • iSCAN – za optimizaciju 2D slike i Color Doppler-a pritiskom na jedno dugme.
  • SonoCT – za višesmerno komponovanje slike
  • HighQ – automatski u realnom vremenu računanje Doppler vrednosti,
  • AutoSCAN- kontinuirana optimizacija 2D slike, bez pritiska na dugme (on/off dugme)

Aktivni modovi

2D (B mod), M – mod, Anatomski M-mod ( ukoliko srce nije u pravilnom položaju omogućava regulaciju linije preseka I olakšava pregled pacijenta), Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Dupleks I Tripleks mod, Live compare mod ( uživo poređene slike sa Color Dopplerom I 2D slike)

Stress echo test (farmakološki I na biciklu) omogućava ‘’test opterećenja’’ srca u zavisnosti od potreba pacijenata, kroz unapred definisane protokole kroz koje aparat automatski vodi korisnika, uz mogućnost snimanja video zapisa do 180 sekundi, za potrebe daljih analiza.