Elektrokardiografija (EKG)

Šta je elektrokardiografija (EKG)?

Elektrokardiografija je grafički prikaz/zapis procesa snimanja malih električnih struja na koži koje potiču od električne aktivnosti srčanog mišića, u vremenskom periodu. Ova  dijagnostička procedura je nezaobilazna tokom rutinskog kardiološkog pregleda. Standardni dvanaestokanalni EKG se dobija zapisom sa deset elektroda: četri na ekstremitetima i šest na grudnom košu na određenim pozicijama.

Elektrokardiografija i aritmije:

Aritmije srca najbolje se dijagnostikuju elektrokardiogarfijom. Uzrozi različitih oblika tahikardija određuju se EKG-om. Ponekad nije moguće „uhavatiti“ aritmije na dvanaestokanalnom EKG-u. Tada se indikuje Holter EKG – dvadesetčetvoročasovno snimanje ritma srca. Međutim, precizna detekcija i uzrok aritmija se najčešće vidi samo elektrokardiogarfijom. Tu se vektorskom analizom može odrediti i samo ishodište poremećaja ritma srca. Samim tim određuje se i najoptimalnija terapijska procedura- primena antiaritmika ili ablacija.

Elektrokardiografija i pauze u radu srca:

Pauze u radu srca mogu nastati zbog izostanka električnog impulsa u sinusnom čvoru (sinusni zastoj). Drugi mogući uzrok je ne sprovođenje električnog impulsa kroz AV čvor (AV blok II i III stepena). EKG uparvo daje ovu informaciju, uzrok pauze u radu srca. Time se određuje i tačan terapijski pristup (ugradnja pejsmejkera najčešće).

Elektrokardiografija i infarkt miokarda:

Akutni inafrkt miokarda se najbolje detektuje elektrokardiogarfijom. Uočavaju se tipične promene u ST segmentu (grafički deo električnog impulsa), koje jasno ukazuju na postojanje infarkta. Distribucija tih promena ukazuje lokaciju infarkta srca, ali i njegovu težinu.

Ožiljak od preležanog infarkta miokarda pravi tipične promene u EKG-u. One nekada bivaju prvi signal lekaru da pacijenta uputi na dalju potrebnu dijagnostiku.

Elektrokardiografija i oštećenje srca-kardiomiopatije:

Na rutinskom kardiološkom pregledu, elektrokardiogarfijom se može otkriti postojanje kardiomiopatije: hipertrofične, dilatativne ili ishemijske kardiomiopatije. Nakon ovako uočenih promena na EKG-u pacijentu se savetuje dalja dijagnostika (ultrazvuk srca).

O aparatu

CARDIOVIT AT-2 plus

12 kanalni EKG aparat najnovije generacije švajcarskog prizvođača SHILLER sa najdužom tradicijom u proizvodnji ekg uređaja CARDIOVIT AT-2 plus sa 6/12 kanalnim snimkom u realnom vremenu, sa integrisanim filterom šumova, i trokanalnim monitorom tokom snimanja.