Multiplate Analyzer 5.0

Impendantna agregometrija  je metoda kojom se utvrđuje funkcija trombocita ( krvnih pločica). Trombociti, iz uzorka cele krvi bolesnika, pod dejstvom različitih aktivatora u testovima, prelaze iz neaktivnog u aktivni oblik i agregiraju ( gomilaju se) na površini provodnika kroz koji prolazi struja. Time povećavaju  njegov promer, čime menjaju otpor struje, što odslikava funkciju trombocita. (IMPEDANTNA AGREGOMETRIJA)

Primena antitrombocitnih lekova u standardnoj   dozi, kod različitih osoba ima različite terapijske efekte:

  • nema efekta,
  • slab efekat,
  • dobar efekat,
  • odličan efekat i
  • izuzetno snažan efekat

Terapijski efekat primene antitrombocitne terapije, utvrđuje se ovom metodom različitim testovima u zavisnosti od toga koje lekove bolesnik koristi.